Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.2.2019)


8.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa

Projekty rezolucji B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Projekty rezolucji B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao i Elmar Brok przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, i Mario Borghezio w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 14.2.2019.


8.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Michaela Šojdrová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Josef Weidenholzer i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 14.2.2019.

      (Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.48 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności