Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.2.2019 .)


8.1. Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva

Návrhy uznesenia B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE a Pavel Svoboda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Návrhy uznesenia B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao a Elmar Brok uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D a Mario Borghezio v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


8.3. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Michaela Šojdrová uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Josef Weidenholzer a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 14.2.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.48 h kvôli hlasovaniu.)

Posledná úprava: 13. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia