Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.2.2019.)


8.1. Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev

Resolutionsförslag B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák och Carlos Iturgaiz.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Resolutionsförslag B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 och B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao och Elmar Brok redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, och Mario Borghezio för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 14.2.2019.


8.3. Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien

Resolutionsförslag B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Josef Weidenholzer och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 14.2.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.48 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy