Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0107/2019

Debatter :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0115

Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

10.1. Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0107/2019

(ersätter B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0115)

(Resolutionsförslag B8-0112/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy