Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0121

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.7. Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0121)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου