Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0385(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0014/2019

Ingediende teksten :

A8-0014/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0126

Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg

10.12. Wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0126)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid