Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0385(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0014/2019

Ingivna texter :

A8-0014/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0126

Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

10.12. Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0126)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy