Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2569(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0104/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.13. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (2019/25602(RSP))

Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 και B8-0106/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0103/2019

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0127)

Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0104/2019 (αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0104/2019, B8-0105/2019 και B8-0106/2019) καταπίπτει.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου