Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0101/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0101/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.14. Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019).

Πρόταση ψηφίσματος κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, από τον Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0128)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου