Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2573(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0127/2019

Ingediende teksten :

B8-0127/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0129

Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg

10.15. De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) (stemming)

Het debat heeft op 12 februari 2019 plaatsgevonden (punt 23 van de notulen van 12.2.2019).

Ontwerpresolutie Ingediend op grond van artikel 128, lid 5, bam het Parlement, door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0129)

Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid