Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0128/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0130

Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

10.16. INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 och B8-0133/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0128/2019

(ersätter B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 och B8-0133/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam och Eduard Kukan, för PPE-gruppen,

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen,

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för EFDD-gruppen,

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0130)

(Resolutionsförslag B8-0131/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy