Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (głosowanie)

10.2. Zimbabwe (głosowanie)

10.3. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)

10.4. Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I (głosowanie)

10.5. Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją * (głosowanie)

10.6. Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)

10.7. Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

10.8. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (głosowanie)

10.9. Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)

10.10. Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (głosowanie)

10.11. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (głosowanie)

10.12. Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

10.13. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (głosowanie)

10.14. Prawa osób interseksualnych (głosowanie)

10.15. Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (głosowanie)

10.16. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (głosowanie)

10.17. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)

10.18. Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (głosowanie)

10.19. Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (głosowanie)

10.20. Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (głosowanie)
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności