Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg

10. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


10.1. Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 in B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0107/2019

(ki nadomešča B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 in B8-0117/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post, v imenu skupine S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle in Monica Macovei, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0115)

(Predlog resolucije B8-0112/2019 je brezpredmeten.)


10.2. Zimbabve (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 in B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0110/2019

(ki nadomešča B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 in B8-0125/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Aleksander Gabelic, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek in Jan Zahradil, v imenu skupine ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler in Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini in Fabio Massimo Castaldo, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0116)

(Predlog resolucije B8-0122/2019 je brezpredmeten.)


10.3. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 in B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0111/2019

(ki nadomešča B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 in B8-0126/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil in Monica Macovei, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras in Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rosa D’Amato, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0118)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.5. Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0119)


10.6. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0120)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.7. Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Franck Proust (A8-0198/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0121)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.8. Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0122)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Bill Etheridge, pred glasovanjem, in Georg Mayer v imenu skupine ENF, pred glasovanjem o začasnem sporazumu, ki sta zahtevala, naj se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred sklenitvijo začasnega sporazuma. Parlament je zahtevo zavrnil.


10.9. Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0123)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.10. Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0124)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Eva Maydell, pred glasovanjem.


10.11. Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0125)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.12. Sprememba Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0126)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.13. Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (glasovanje)

Izjava Komisije: Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (2019/25602(RSP))

Razprava je potekala 11. februarja 2019 (točka 18 zapisnika z dne 11. 2. 2019).

Predlogi resolucij B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 in B8-0106/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0103/2019

Sprejeto (P8_TA(2019)0127)

Skupni predlog resolucije RC-B8-0104/2019 (ki nadomešča predloge resolucij B8-0104/2019, B8-0105/2019 in B8-0106/2019) je brezpredmeten.


10.14. Pravice interseksualnih oseb (glasovanje)

Razprava je potekala 12. februarja 2019 (točka 23 zapisnika z dne 12.2.2019).

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložil Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, o pravicah interseksualnih oseb (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0128)


10.15. Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) (glasovanje)

Razprava je potekala 12. februarja 2019 (točka 23 zapisnika z dne 12.2.2019).

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložili Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Daniele Viotti, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea in Izaskun Bilbao Barandica, v imenu skupine ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Patrick Le Hyaric, v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE, o prihodnosti seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0129)


10.16. Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 in B8-0133/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0128/2019

(ki nadomešča B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 in B8-0133/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam in Eduard Kukan, v imenu skupine PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano in Victor Boştinaru, v imenu skupine S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić in Branislav Škripek, v imenu skupine EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake in Hilde Vautmans, v imenu skupine ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes in Indrek Tarand, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0130)

(Predlog resolucije B8-0131/2019 je brezpredmeten.)


10.17. NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0079/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0131)


10.18. Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU [2018/2110(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0132)


10.19. Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (glasovanje)

Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja [2018/2109(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0133)


10.20. Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (glasovanje)

Poročilo o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami [2018/2114(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0134)

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Zadnja posodobitev: 13. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov