Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург

11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 13 февруари 2019 г.)

Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Ангел Джамбазки и Daniel Hannan

Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Използването на канабис за медицински цели - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz и Anna Záborská

(Време за гласуване от четвъртък 14 февруари 2019 г.)

Доклад Roberts Zīle - A8-0032/2019
Ангел Джамбазки

Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила - B8-0103/2019
Monica Macovei и Alex Mayer

Правата на интерсексуалните лица - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski и Branislav Škripek

Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) - B8-0127/2019
Ana Miranda и Mirosław Piotrowski

NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Доклад Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer и Jiří Pospíšil.

Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност