Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2019)

Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki και Daniel Hannan

Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz και Anna Záborská

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου 2019)

Έκθεση Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας - B8-0103/2019
Monica Macovei και Alex Mayer

Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski και Branislav Škripek

Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda και Mirosław Piotrowski

NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Έκθεση Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer και Jiří Pospíšil.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου