Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 13. februára 2019)

Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki a Daniel Hannan

Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Používanie konope na liečebné účely - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz a Anna Záborská

(Hlasovanie: štvrtok 14. februára 2019)

Správa: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Právo na pokojný protest a primerané použitie sily - B8-0103/2019
Monica Macovei a Alex Mayer

Práva intersexuálnych osôb - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski a Branislav Škripek

Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda a Mirosław Piotrowski

NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Správa: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer a Jiří Pospíšil.

Posledná úprava: 13. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia