Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg

11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 13. februarja 2019)

Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki in Daniel Hannan

Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Uporaba konoplje v zdravstvene namene - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz in Anna Záborská

(Čas glasovanja v četrtek, 14. februarja 2019)

Poročilo: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile - B8-0103/2019
Monica Macovei in Alex Mayer

Pravice interseksualnih oseb - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski in Branislav Škripek

Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda in Mirosław Piotrowski

NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Poročilo: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer in Jiří Pospíšil.

Zadnja posodobitev: 13. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov