Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 13 februari 2019)

Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki och Daniel Hannan

Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Användning av cannabis för medicinska ändamål - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz och Anna Záborská
(Omröstning: torsdagen den 14 februari 2019)

Betänkande Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld - B8-0103/2019
Monica Macovei och Alex Mayer

Intersexuella personers rättigheter - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski och Branislav Škripek

Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda och Mirosław Piotrowski

Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Betänkande Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer och Jiří Pospíšil.

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy