Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg

14. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 5 februari 2019

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1171/2018); (*) (nr. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1173/2018); Marco Bava (nr. 1174/2018); (*) (nr. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr. 1176/2018); (*) (nr. 1177/2018); (*) (nr. 1178/2018); (*) (nr. 1179/2018); (*) (nr. 1180/2018); (*) (nr. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (nr. 1182/2018); (*) (nr. 1183/2018); (*) (nr. 1184/2018); Thomas Würth (nr. 1185/2018); Katarzyna Krella (nr. 1186/2018); (*) (nr. 1187/2018); (*) (nr. 1188/2018); (*) (nr. 1189/2018); Gregoire Servet (nr. 1190/2018); (*) (nr. 1191/2018); (*) (nr. 1192/2018); (*) (nr. 1193/2018); (*) (nr. 1194/2018); (*) (nr. 1195/2018); (*) (nr. 1196/2018); Thomas Mueller (nr. 1197/2018); (*) (nr. 1198/2018); (*) (nr. 1199/2018); (*) (nr. 1200/2018); Fernando Mínguez (nr. 0006/2019); Johannes Prescher (nr. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr. 0009/2019); Athina Sougleri (nr. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nr. 0011/2019); Landi Tosku (nr. 0012/2019); (*) (nr. 0013/2019); Alessandra Gattino (nr. 0014/2019); Gianluca Primi (nr. 0015/2019); Ahmet Mete (nr. 0016/2019); Paolo Chirichella (nr. 0017/2019); Eleonora Stancato (nr. 0018/2019); Tom Muirhead (nr. 0019/2019); Marco Bava (nr. 0020/2019); (*) (nr. 0021/2019); (*) (nr. 0022/2019); Mieczysław Zych (nr. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr. 0024/2019); Frédéric Turon (nr. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr. 0026/2019); Henk Rispens (nr. 0027/2019); (*) (nr. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr. 0029/2019); (*) (nr. 0030/2019); (*) (nr. 0031/2019); (*) (nr. 0032/2019); Kate Fielden (nr. 0033/2019); Alberto Cirio (nr. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr. 0036/2019); Mariana Ilieva (nr. 0037/2019); (*) (nr. 0038/2019); (*) (nr. 0039/2019); (*) (nr. 0040/2019); György Csóti (nr. 0041/2019); (*) (nr. 0042/2019); (*) (nr. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr. 0044/2019); Peter Hellmann (nr. 0045/2019); (*) (nr. 0046/2019); (*) (nr. 0047/2019); (*) (nr. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr. 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr. 0051/2019); (*) (nr. 0052/2019); (*) (nr. 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr. 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr. 0055/2019); (*) (nr. 0056/2019); (*) (nr. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr. 0058/2019); (*) (nr. 0059/2019); Franz Gosch (nr. 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr. 0061/2019); (*) (nr. 0062/2019); (*) (nr. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr. 0065/2019); Cristian Vig (nr. 0066/2019); Nuno Pereira (nr. 0067/2019); (*) (nr. 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr. 0069/2019); Syed Shah (nr. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr. 0071/2019); Renato Lelli (nr. 0072/2019).

De Voorzitter heeft op 5 februari 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.

Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid