Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 14., Csütörtök - Strasbourg

17. Nagyobb interpellációk (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita: (G-000008/2018), Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică és Dan Nica, a Bizottsághoz: VP/HR - Az iráni államhoz fűződő, az EU-ban elkövetett közelmúltbeli terrorista cselekmények (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki és Jozo Radoš.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2020. október 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat