Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. - Strasbūras

17. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
CRE

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (G-000008/2018), kurį pateikė Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică ir Dan Nica Komisijai: Pastarojo laikotarpio Irano valstybės lygmens teroristiniai veiksmai ES (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel pateikė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu ir Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ir Jozo Radoš.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2020 m. spalio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika