Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - Strasbūra

17. Plašas interpelācijas (debates)
Stenogramma

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (G-000008/2018), un kuru iesniedza Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică un Dan Nica, Komisijai: VP/HR - Irānas nesenās valsts terora darbības Eiropas Savienībā (B8-0013/2019).

Bernd Kölmel izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā un Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Angel Dzhambazki un Jozo Radoš.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika