Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg

17. Interpelări majore (dezbatere)
CRE

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (G-000008/2018) de Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică și Dan Nica, Comisiei: VP/HR - Activitățile recente de terorism de stat ale Iranului în UE (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, și Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki și Jozo Radoš.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 13 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate