Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2792(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000138/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

18. Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000138/2018) που κατέθεσαν οι Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI προς την Επιτροπή: Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους. (B8-0009/2019)

Η Eleonora Evi αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου