Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (внесени предложения за резолюция)
 4.Внесени документи
 5.Решения относно някои документи
 6.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (разискване)
 7.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
  8.2.Зимбабве
  8.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (гласуване)
  10.2.Зимбабве (гласуване)
  10.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)
  10.4.Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст ***I (гласуване)
  10.5.Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия * (гласуване)
  10.6.Оценка на здравните технологии ***I (гласуване)
  10.7.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (гласуване)
  10.8.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (гласуване)
  10.9.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (гласуване)
  10.10.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (гласуване)
  10.11.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (гласуване)
  10.12.Изменение на Директива2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I (гласуване)
  10.13.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (гласуване)
  10.14.Правата на интерсексуалните лица (гласуване)
  10.15.Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) (гласуване)
  10.16.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (гласуване)
  10.17.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (гласуване)
  10.18.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (гласуване)
  10.19.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (гласуване)
  10.20.Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Петиции
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 17.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 18.Европа, която закриля: чист въздух за всички (разискване)
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (209 kb)
13/10/2020 13:02
  Списък на присъствалите (57 kb)
12/06/2019 15:02
 
Протокол (87 kb)
13/10/2020 13:02
  Списък на присъствалите (11 kb)
12/06/2019 15:02
  Резултати от различните гласувания (48 kb)
12/10/2020 17:42
  Поименни гласувания (152 kb)
24/04/2019 16:26
 
Протокол (326 kb)
13/10/2020 13:02
  Списък на присъствалите (79 kb)
12/06/2019 15:02
  Резултати от различните гласувания (177 kb)
12/10/2020 17:42
  Поименни гласувания (858 kb)
24/04/2019 16:26
Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност