Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (внесени предложения за резолюция)
 4.Внесени документи
 5.Решения относно някои документи
 6.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (разискване)
 7.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
  
8.2.Зимбабве
  
8.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (гласуване)
  
10.2.Зимбабве (гласуване)
  
10.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)
  
10.4.Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст ***I (гласуване)
  
10.5.Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия * (гласуване)
  
10.6.Оценка на здравните технологии ***I (гласуване)
  
10.7.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
10.8.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (гласуване)
  
10.9.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (гласуване)
  
10.10.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (гласуване)
  
10.11.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (гласуване)
  
10.12.Изменение на Директива2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I (гласуване)
  
10.13.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (гласуване)
  
10.14.Правата на интерсексуалните лица (гласуване)
  
10.15.Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) (гласуване)
  
10.16.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (гласуване)
  
10.17.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (гласуване)
  
10.18.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (гласуване)
  
10.19.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (гласуване)
  
10.20.Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Петиции
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 17.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 18.Европа, която закриля: чист въздух за всички (разискване)
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (209 kb) Присъствен списък (57 kb) Резултати от гласувания (165 kb) Резултати от поименно гласуване (3756 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (48 kb) Резултати от поименно гласуване (152 kb) 
 
Протокол (326 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (177 kb) Резултати от поименно гласуване (858 kb) 
Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност