Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 3.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (předložené návrhy usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 6.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (rozprava)
 7.Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obhájci práv žen v Saudské Arábii
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva (hlasování)
  10.2.Zimbabwe (hlasování)
  10.3.Obhájci práv žen v Saudské Arábii (hlasování)
  10.4.Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu ***I (hlasování)
  10.5.Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií * (hlasování)
  10.6.Hodnocení zdravotnických technologií ***I (hlasování)
  10.7.Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (hlasování)
  10.8.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (hlasování)
  10.9.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)
  10.10.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (hlasování)
  10.11.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (hlasování)
  10.12.Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***I (hlasování)
  10.13.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (hlasování)
  10.14.Práva intersexuálních osob (hlasování)
  10.15.Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) (hlasování)
  10.16.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (hlasování)
  10.17.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (hlasování)
  10.18.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (hlasování)
  10.19.Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (hlasování)
  10.20.Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Petice
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Závažné interpelace (rozprava)
 18.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (rozprava)
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (187 kb) Prezenční listina (57 kb) Výsledky hlasování (153 kb) Jmenovitá hlasování (3756 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (45 kb) Jmenovitá hlasování (155 kb) 
 
Zápis (296 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (170 kb) Jmenovitá hlasování (855 kb) 
Poslední aktualizace: 13. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí