Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning
 3.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 6.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (forhandling)
 7.Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  
10.1.Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (afstemning)
  
10.2.Zimbabwe (afstemning)
  
10.3.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (afstemning)
  
10.4.Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng ***I (afstemning)
  
10.5.Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien * (afstemning)
  
10.6.Medicinsk teknologivurdering ***I (afstemning)
  
10.7.Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I (afstemning)
  
10.8.Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I (afstemning)
  
10.9.Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I (afstemning)
  
10.10.Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I (afstemning)
  
10.11.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I (afstemning)
  
10.12.Ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
10.13.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (afstemning)
  
10.14.Interkønnedes rettigheder (afstemning)
  
10.15.LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2024) (afstemning)
  
10.16.INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (afstemning)
  
10.17.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (afstemning)
  
10.18.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (afstemning)
  
10.19.Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (afstemning)
  
10.20.Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Andragender
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 17.Større forespørgsler (forhandling)
 18.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (forhandling)
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Afstemningsresultater (153 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3756 kb) 
 
Protokol (83 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (46 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (159 kb) 
 
Protokol (296 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (156 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (843 kb) 
Seneste opdatering: 13. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik