Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 3.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 6.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (συζήτηση)
 7.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
  8.2.Ζιμπάμπουε
  8.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (ψηφοφορία)
  10.2.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  10.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  10.4.Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I (ψηφοφορία)
  10.5.Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας * (ψηφοφορία)
  10.6.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)
  10.7.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  10.8.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  10.9.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)
  10.10.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (ψηφοφορία)
  10.11.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (ψηφοφορία)
  10.12.Προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  10.13.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (ψηφοφορία)
  10.14.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (ψηφοφορία)
  10.15.Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (ψηφοφορία)
  10.16.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.17.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ψηφοφορία)
  10.18.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.19.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (ψηφοφορία)
  10.20.Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Αναφορές
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (συζήτηση)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb)
12/03/2020 11:09
  Κατάσταση παρόντων (57 kb)
12/06/2019 15:10
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb)
12/03/2020 11:09
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
12/06/2019 15:10
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (54 kb)
25/04/2019 14:58
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (153 kb)
24/04/2019 16:28
 
Συνοπτικά πρακτικά (321 kb)
12/03/2020 11:09
  Κατάσταση παρόντων (78 kb)
12/06/2019 15:10
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (179 kb)
25/04/2019 14:58
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (854 kb)
24/04/2019 16:28
Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου