Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 3.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 6.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (arutelu)
 7.Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  
10.1.Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum (hääletus)
  
10.2.Zimbabwe (hääletus)
  
10.3.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)
  
10.4.Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism ***I (hääletus)
  
10.5.Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt * (hääletus)
  
10.6.Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)
  
10.7.Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (hääletus)
  
10.8.Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (hääletus)
  
10.9.Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (hääletus)
  
10.10.Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (hääletus)
  
10.11.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
10.12.Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust ***I (hääletus)
  
10.13.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (hääletus)
  
10.14.Intersooliste inimeste õigused (hääletus)
  
10.15.LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik (hääletus)
  
10.16.Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (hääletus)
  
10.17.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (hääletus)
  
10.18.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (hääletus)
  
10.19.Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (hääletus)
  
10.20.Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Petitsioonid
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 17.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 18.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (arutelu)
 19.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Hääletuste tulemused (153 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3756 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (45 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (158 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (159 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (844 kb) 
Viimane päevakajastamine: 13. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika