Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 14. helmikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 3.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 6.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (keskustelu)
 7.Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  
10.1.Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus (äänestys)
  
10.2.Zimbabwe (äänestys)
  
10.3.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (äänestys)
  
10.4.Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi ***I (äänestys)
  
10.5.Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos * (äänestys)
  
10.6.Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)
  
10.7.Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (äänestys)
  
10.8.Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (äänestys)
  
10.9.Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)
  
10.10.Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (äänestys)
  
10.11.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
10.12.Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)
  
10.13.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (äänestys)
  
10.14.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (äänestys)
  
10.15.Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (äänestys)
  
10.16.INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (äänestys)
  
10.17.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (äänestys)
  
10.18.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (äänestys)
  
10.19.Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (äänestys)
  
10.20.Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Vetoomukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 17.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 18.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (keskustelu)
 19.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (57 kb) Äänestysten tulokset (154 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3756 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (46 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (153 kb) 
 
Pöytäkirja (293 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (155 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (843 kb) 
Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö