Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 3.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 6.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (diskusijos)
 7.Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
8.1.Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis
  
8.2.Zimbabvė
  
8.3.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis (balsavimas)
  
10.2.Zimbabvė (balsavimas)
  
10.3.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)
  
10.4.Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti ***I (balsavimas)
  
10.5.Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas * (balsavimas)
  
10.6.Sveikatos technologijų vertinimas ***I (balsavimas)
  
10.7.Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (balsavimas)
  
10.8.Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (balsavimas)
  
10.9.Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (balsavimas)
  
10.10.Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą ***I (balsavimas)
  
10.11.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (balsavimas)
  
10.12.Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo dalinis pakeitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)
  
10.13.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (balsavimas)
  
10.14.Interseksualių asmenų teisės (balsavimas)
  
10.15.Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2024 m.) (balsavimas)
  
10.16.INF sutarties ateitis ir poveikis ES (balsavimas)
  
10.17.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (balsavimas)
  
10.18.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (balsavimas)
  
10.19.Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (balsavimas)
  
10.20.Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Peticijos
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 17.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 18.Sauganti Europa: švarus oras visiems (diskusijos)
 19.Posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (185 kb) Dalyvių sąrašas (57 kb) Balsavimo rezultatai (153 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3756 kb) 
 
Protokolas (84 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (44 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (154 kb) 
 
Protokolas (298 kb) Dalyvių sąrašas (69 kb) Balsavimo rezultatai (164 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (845 kb) 
Atnaujinta: 2020 m. spalio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika