Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 3.Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Besluiten inzake bepaalde documenten
 6.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (debat)
 7.Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (stemming)
  10.2.Zimbabwe (stemming)
  10.3.Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (stemming)
  10.4.Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen ***I (stemming)
  10.5.Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië * (stemming)
  10.6.Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I (stemming)
  10.7.Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I (stemming)
  10.8.Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I (stemming)
  10.9.Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I (stemming)
  10.10.Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I (stemming)
  10.11.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (stemming)
  10.12.Wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***I (stemming)
  10.13.Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (stemming)
  10.14.De rechten van interseksuele personen (stemming)
  10.15.De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) (stemming)
  10.16.De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (stemming)
  10.17.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (stemming)
  10.18.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (stemming)
  10.19.Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (stemming)
  10.20.Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Verzoekschriften
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 17.Uitgebreide interpellaties (debat)
 18.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (debat)
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (188 kb)
13/10/2020 13:27
 Presentielijst (57 kb)
12/06/2019 15:34
 Uitslag van de stemming (154 kb)
08/05/2019 15:48
 Hoofdelijke stemming (3756 kb)
01/12/2020 08:56
 
 
Notulen (83 kb)
13/10/2020 13:27
 Presentielijst (11 kb)
12/06/2019 15:34
 Uitslag van de stemming (45 kb)
12/10/2020 17:44
 Hoofdelijke stemming (150 kb)
24/04/2019 16:28
 
 
Notulen (301 kb)
13/10/2020 13:27
 Presentielijst (69 kb)
12/06/2019 15:34
 Uitslag van de stemming (161 kb)
12/10/2020 17:44
 Hoofdelijke stemming (842 kb)
24/04/2019 16:28
 
Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid