Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)
 3.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (złożone projekty rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata)
 7.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (głosowanie)
  10.2.Zimbabwe (głosowanie)
  10.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  10.4.Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I (głosowanie)
  10.5.Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją * (głosowanie)
  10.6.Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)
  10.7.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  10.8.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (głosowanie)
  10.9.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)
  10.10.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (głosowanie)
  10.11.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (głosowanie)
  10.12.Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  10.13.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (głosowanie)
  10.14.Prawa osób interseksualnych (głosowanie)
  10.15.Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (głosowanie)
  10.16.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (głosowanie)
  10.17.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)
  10.18.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (głosowanie)
  10.19.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (głosowanie)
  10.20.Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Petycje
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (debata)
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (188 kb)
13/10/2020 13:29
  Lista obecności (57 kb)
12/06/2019 15:36
 
Protokół (84 kb)
13/10/2020 13:29
  Lista obecności (11 kb)
12/06/2019 15:36
  Wyniki głosowania (44 kb)
12/10/2020 17:44
  Głosowanie imienne (160 kb)
24/04/2019 16:28
 
Protokół (300 kb)
13/10/2020 13:29
  Lista obecności (70 kb)
12/06/2019 15:36
  Wyniki głosowania (165 kb)
12/10/2020 17:44
  Głosowanie imienne (843 kb)
24/04/2019 16:28
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności