Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)
 3.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (złożone projekty rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata)
 7.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  
10.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (głosowanie)
  
10.2.Zimbabwe (głosowanie)
  
10.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  
10.4.Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I (głosowanie)
  
10.5.Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją * (głosowanie)
  
10.6.Ocena technologii medycznych ***I (głosowanie)
  
10.7.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
10.8.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (głosowanie)
  
10.9.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (głosowanie)
  
10.10.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (głosowanie)
  
10.11.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (głosowanie)
  
10.12.Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
10.13.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (głosowanie)
  
10.14.Prawa osób interseksualnych (głosowanie)
  
10.15.Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (głosowanie)
  
10.16.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (głosowanie)
  
10.17.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)
  
10.18.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (głosowanie)
  
10.19.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (głosowanie)
  
10.20.Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Petycje
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (debata)
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (188 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowania (153 kb) Wyniki głosowań imiennych (3756 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (44 kb) Wyniki głosowań imiennych (160 kb) 
 
Protokół (300 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (165 kb) Wyniki głosowań imiennych (843 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności