Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)(ďalší postup)
 3.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (predložené návrhy uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 6.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava)
 7.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (hlasovanie)
  10.2.Zimbabwe (hlasovanie)
  10.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)
  10.4.Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte ***I (hlasovanie)
  10.5.Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom * (hlasovanie)
  10.6.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)
  10.7.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (hlasovanie)
  10.8.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (hlasovanie)
  10.9.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)
  10.10.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (hlasovanie)
  10.11.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (hlasovanie)
  10.12.Úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)
  10.13.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (hlasovanie)
  10.14.Práva intersexuálnych osôb (hlasovanie)
  10.15.Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (hlasovanie)
  10.16.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (hlasovanie)
  10.17.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (hlasovanie)
  10.18.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (hlasovanie)
  10.19.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (hlasovanie)
  10.20.Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Petície
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (rozprava)
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (184 kb)
12/03/2020 11:15
  Prezenčná listina (57 kb)
12/06/2019 15:42
 
Zápisnica (84 kb)
12/03/2020 11:15
  Prezenčná listina (11 kb)
12/06/2019 15:42
  Výsledky hlasovaní (45 kb)
25/04/2019 15:00
  Hlasovania podľa mien (155 kb)
24/04/2019 16:28
 
Zápisnica (302 kb)
12/03/2020 11:15
  Prezenčná listina (70 kb)
12/06/2019 15:42
  Výsledky hlasovaní (165 kb)
25/04/2019 15:00
  Hlasovania podľa mien (842 kb)
24/04/2019 16:28
Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia