Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 3.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (ingivna resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Beslut om vissa dokument
 6.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (debatt)
 7.Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (omröstning)
  
10.2.Zimbabwe (omröstning)
  
10.3.Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (omröstning)
  
10.4.Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang ***I (omröstning)
  
10.5.Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien * (omröstning)
  
10.6.Utvärdering av medicinsk teknik ***I (omröstning)
  
10.7.Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
10.8.Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (omröstning)
  
10.9.Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (omröstning)
  
10.10.Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (omröstning)
  
10.11.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (omröstning)
  
10.12.Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
10.13.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (omröstning)
  
10.14.Intersexuella personers rättigheter (omröstning)
  
10.15.Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2024) (omröstning)
  
10.16.INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (omröstning)
  
10.17.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (omröstning)
  
10.18.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (omröstning)
  
10.19.Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (omröstning)
  
10.20.Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Framställningar
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Större interpellationer (debatt)
 18.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (debatt)
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (188 kb) Närvarolista (57 kb) Omröstningsresultat (153 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3756 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (45 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (155 kb) 
 
Protokoll (296 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (155 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (842 kb) 
Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy