Indekss 
Protokols
PDF 172kWORD 46k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0107/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 91revGUE/NGL-
§ 102GUE/NGL-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0107/2019Verts/ALE
B8-0108/2019PPE
B8-0109/2019S&D
B8-0112/2019GUE/NGL
B8-0114/2019ALDE
B8-0117/2019ECR

 2. Zimbabve 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0110/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
aiz § 81Verts/ALE+
aiz § 147ENFPS-70, 481, 14
8-
9PS-67, 483, 22
10PS-51, 502, 28
11-
aiz 12. norādes2ENF-
B apsv.3ENF-
aiz F apsv.4ENF-
aiz U apsv.5ENF-
6-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0110/2019ECR
B8-0118/2019Verts/ALE
B8-0119/2019S&D
B8-0120/2019ALDE
B8-0122/2019GUE/NGL
B8-0124/2019EFDD
B8-0125/2019PPE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:groz. Nr. 7, 9, 10

 3. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0111/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 27§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+338, 239, 19
§ 28§sākotnējais tekstsbd
1/PS+456, 99, 38
2/PS+329, 227, 31
3/PS+480, 86, 30
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+517, 10, 70
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0111/2019ECR
B8-0113/2019Verts/ALE
B8-0115/2019S&D
B8-0116/2019EFDD
B8-0121/2019GUE/NGL
B8-0123/2019ALDE
B8-0126/2019PPE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:galīgais balsojums RC-B8-0111/2019
ECR:§ 27 (2. daļa), § 28
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR:§ 28
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
§ 28
1.daļa:“atkārtoti prasa Padomei panākt kopēju nostāju, lai noteiktu ES mēroga ieroču embargo attiecībā uz Saūda Arābiju, un ievērot Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP; prasa noteikt embargo attiecībā uz tādu uzraudzības sistēmu un citu divējāda lietojuma preču eksportu, kuras Saūda Arābijā var izmantot, lai apspiestu tās pilsoņus, tostarp sieviešu cilvēktiesību aizstāvjus; pauž satraukumu par to, ka Saūda Arābijas iestādes izmanto šos ieročus un kibernovērošanas tehnoloģijas;”
2.daļa:“atgādina dalībvalstīm, ka to pastāvīgie ieroču tirdzniecības darījumi ar Saūda Arābiju ir pretrunā ES kopējai nostājai attiecībā uz ieroču eksportu;”
3.daļa:“prasa EĀDD ierosināt un Padomei pieņemt ierobežojošu pasākumu izmantošanu pret Saūda Arābiju, reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp izmantot aktīvu iesaldēšanu un vīzu izsniegšanas aizliegumu;”
ECR:
§ 27
1.daļa:“aicina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek pilnībā īstenotas ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, un paplašināt aizsardzību un atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, jo īpaši sieviešu cilvēktiesību aizstāvjiem;”
2.daļa:“aicina PV/AP ziņot par ES dalībvalstu un Saūda Arābijas režīma militārās un drošības sadarbības pašreizējo stāvokli;”

 4. Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā ***I 

Ziņojums: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+489, 55, 62

 5. Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju * 

Ziņojums: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+555, 29, 20

 6. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I 

Ziņojums: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
pirmā lasījuma pabeigšana+

 7. Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I 

Ziņojums: Franck Proust (A8-0198/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās89komitejaPS+500, 49, 56
Komisijas paziņojums90komiteja+

 8. Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I 

Ziņojums: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās90komitejaPS+536, 53, 17
Leģislatīvā akta projekts
viss teksts90ADkomiteja
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā2
4-26
28-45
47-86
88-89
komiteja
1. pants, § 1, 1. daļa90ADkomiteja
27komiteja
93ENF
1. pants, § 2, aiz c apakšpunkta94ENF
1. pants, § 395SENF
2. pants, § 1, o apakšpunkts46komiteja
90ADkomiteja
96ENF
I pielikums, § 1, 3. daļa, k  punkts90ADSkomiteja
87komiteja
97ENF
2.apsv.90ADkomiteja
1komiteja
91ENF
5. apsvērums90ADSkomiteja
3komitejaPS
92ENFPS
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:groz. Nr. 3, 92

 9. Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I 

Ziņojums: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās82komitejaPS+540, 52, 9

 10. Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I 

Ziņojums: Eva Maydell (A8-0360/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+532, 22, 55

 11. Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I 

Ziņojums: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu79=
84=
38+ deputātiPS-266, 331, 5
Leģislatīvā akta projekts
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1
4-6
8-17
19-29
31-57
59-70
72-76
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana71komitejaats./EB-297, 299, 4
1. pants, 1. daļa, 2. punkts, b apakšpunkts, Regula (EK) Nr. 1073/2009, 2. pants, 1. daļa, b punkts, 7. apakšpunkts83SS&DEB+304, 296, 2
1. pants, 1. daļa, 3. punkts, Regula (EK) Nr. 1073/2009, 3.a pants, § 1, 1. daļa89GUE/NGL-
18komiteja+
1. pants, 1. daļa, 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
5.a pants, § 2, 2. daļa
30komitejaEB+472, 132, 1
8038+ deputātiPS
1. pants, § 1, 10. punkts, Regula (EK) Nr. 1073/2009, 8.c pants, § 2, 2. daļa, aiz c apakšpunkta8238+ deputātiPS-244, 350, 11
58komiteja+
1. pants, § 1, 10. punkts, Regula (EK) Nr. 1073/2009, 8.d pants, § 58138+ deputātiPS-262, 328, 11
1. pants, § 1, 21. punkts, Regula (EK) Nr. 1073/2009, 28. pants, § 578Verts/ALEPS-202, 376, 27
2.apsv.85SGUE/NGL-
2komiteja+
aiz 2. apsv.86GUE/NGLPS-213, 389, 9
3.apsv.87GUE/NGL-
3komiteja+
aiz 6. apsv.77Verts/ALEPS-208, 395, 7
8. apsvērums88GUE/NGL-
7komiteja+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+354, 246, 8
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:groz. Nr. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84
38+ deputāti:groz. Nr. 79, 80, 81, 82
GUE/NGL:groz. Nr. 86
Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D:groz. Nr. 71

 12. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti pielāgošana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I 

Ziņojums: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-8komiteja+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+540, 13, 53

 13. Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B8-0103/2019
(PPE, ECR, ALDE)
aiz § 211GUE/NGLPS-207, 354, 45
29Verts/ALEEB+424, 161, 14
§ 312GUE/NGLPS+350, 240, 14
§ 430Verts/ALE-
13GUE/NGLPS+337, 242, 21
§sākotnējais tekstsats.
aiz § 414GUE/NGLPS+560, 14, 18
15GUE/NGLPS-142, 432, 22
32Verts/ALEEB-132, 469, 4
16GUE/NGLPS-243, 349, 7
33Verts/ALEPS-214, 347, 38
17GUE/NGLPS-205, 354, 33
31Verts/ALE-
aiz § 52S&D+
3S&D-
4S&D-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
aiz § 65ECR+
20=
34=
GUE/NGL
Verts/ALE
PS-254, 339, 10
21=
35=
GUE/NGL
Verts/ALE
PS-198, 380, 27
J apsv.22 SVerts/ALEPS-70, 515, 8
K apsv.6SGUE/NGLPS-114, 481, 9
L apsv.23 SVerts/ALEPS-99, 501, 7
aiz L apsv.9=
1=
GUE/NGL
S&D
PS-283, 306, 17
24Verts/ALEPS-116, 435, 35
25Verts/ALEPS-140, 410, 51
26Verts/ALEPS-134, 440, 26
27Verts/ALEPS-150, 423, 31
28Verts/ALEPS-140, 424, 36
7GUE/NGLPS+485, 48, 67
8GUE/NGLPS+406, 110, 89
10GUE/NGLPS-178, 396, 23
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+438, 78, 87
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0104/2019
(S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 10§sākotnējais tekstsbd
1
2
§ 14§sākotnējais tekstsbd
1
2
aiz § 166Verts/ALE
aiz H apsv.1Verts/ALE
2Verts/ALE
3Verts/ALE
4Verts/ALE
5Verts/ALE
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0104/2019Verts/ALE
B8-0105/2019S&D
B8-0106/2019GUE/NGL
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:B8-0103/2019 - groz. Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, galīgais balsojums
RC-B8-0104/2019 - galīgais balsojums
PPE:B8-0103/2019 - groz. Nr. 6, 22, 23
Verts/ALE:groz. Nr. 24, 25, 26, 27, 28, 33
Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL:B8-0103/2019 - § 4
Pieprasījumi balsot pa daļām
RC-B8-0104/2019
S&D:
§ 14
1.daļa:“atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis un to reģioni ir nolēmuši apturēt vai aizliegt noteikta veida nenāvējošu ieroču izmantošanu;”
2.daļa:“mudina aizliegt noteikta veida nenāvējošu ieroču un ierīču izmantošanu, tostarp, piemēram, gumijas vai plastikāta šāviņu ieročus, gumijas lādiņu granātas un tūlītējas iedarbības asaru gāzes granātas;”
GUE/NGL:
§ 10
1.daļa:“mudina dalībvalstu tiesībaizsardzības amatpersonas aktīvi piedalīties Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) piedāvātajās mācībās par sabiedriskās kārtības uzturēšanu; mudina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi šajā jomā;”
2.daļa:“aicina dalībvalstis veicināt tiesībaizsardzības iestāžu pastāvīgu apmācību par valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā;”

 14. Interseksuāļu tiesības 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0101/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0101/2019
(LIBE komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+

 15. Turpmāko pasākumu saraksts LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2023) 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0127/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0127/2019
(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
aiz § 22ENFPS-54, 496, 36
aiz § 81GUE/NGL, Verts/ALE, S&DEB+343, 208, 31
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:groz. Nr. 2
Dažādi:
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0127/2019 ir parakstījuši arī Pascal Durand (Verts/ALE grupa) un Tanja Fajon (PPE grupa).

 16. INF līguma nākotne un ietekme uz ES 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0128/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 3§sākotnējais tekstsats.+
§ 43GUE/NGL-
aiz § 75GUE/NGL-
§ 94GUE/NGLEB-269, 314, 10
aiz C apsv.1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0128/2019ECR
B8-0129/2019S&D
B8-0130/2019PPE
B8-0131/2019GUE/NGL
B8-0132/2019ALDE
B8-0133/2019Verts/ALE
Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL:§ 3

 17. NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0079/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0079/2019
(TRAN komiteja)
§ 8§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+487, 109, 4
§ 10§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+483, 93, 20
3/PS+484, 88, 25
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: § 2 (2. daļa), § 10 (2. un 3. daļa)
Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 8
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “pielāgošanai, atjaunošanai”
2.daļa:šie vārdi
§ 10
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Reinas–Alpu” un “Reinas–Donavas”
2.daļa:“Reinas–Alpu”
3.daļa:“Reinas–Donavas”

 18. Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās 

Ziņojums: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
aiz § 217GUE/NGL, Verts/ALE, EFDDPS+316, 251, 25
§ 18§sākotnējais tekstsats./EB+353, 219, 17
aiz § 184PPEbd
1/PS+523, 45, 24
2/PS+349, 212, 32
aiz § 1918revGUE/NGL, Verts/ALE, EFDDPS+321, 256, 17
§ 23§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+348, 239, 10
§ 24§sākotnējais tekstsPS+575, 8, 2
§ 388EFDDEB-242, 322, 25
§ 41§sākotnējais tekstsPS+337, 224, 33
aiz § 4119GUE/NGLPS-144, 357, 93
13Verts/ALEPS+394, 160, 32
§ 435PPEPS+393, 150, 44
9=
20=
EFDD
GUE/NGL, Verts/ALE
PS-273, 285, 27
§ 4411ENFPS-82, 446, 60
§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+379, 203, 2
aiz § 4414Verts/ALEPS-220, 342, 19
§ 496PPEPS-278, 293, 7
§ 59§sākotnējais tekstsats./EB+300, 270, 5
§ 61§sākotnējais tekstsPS+338, 172, 65
§ 68§sākotnējais tekstsbd
1/PS+558, 13, 7
2/PS-269, 297, 9
aiz § 6821GUE/NGL, EFDDPS-151, 394, 31
§ 69§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+313, 246, 5
§ 76§sākotnējais tekstsats.+
§ 787PPEPS+283, 254, 39
12ENFPS-99, 407, 61
§sākotnējais tekstsbd
1
2
aiz § 7810EFDDEB+303, 264, 5
§ 79§sākotnējais tekstsPS+522, 37, 7
§ 88§sākotnējais tekstsbd
1/PS+333, 219, 17
2/PS+304, 257, 13
aiz § 8822GUE/NGLPS-108, 399, 56
15Verts/ALEPS-226, 329, 12
aiz B apsv.16GUE/NGL, Verts/ALE, EFDDPS+320, 222, 19
H apsv.1PPEPS-257, 293, 18
U apsv.2PPEPS-258, 292, 14
W apsv.3PPEEB+361, 135, 64
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+411, 43, 110
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:groz. Nr. 4, § 88
ENF:groz. Nr. 11, 12, §§ 24, 41, 61, 68, 79
Verts/ALE:groz. Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18;
GUE/NGL:groz. Nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 18, 41, 59, 76, 88
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
§ 23
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “cita starpā nodrošinot publisku piekļuvi TRACES apkopotajai informācijai;”
2.daļa:šie vārdi
§ 44
1.daļa:“norāda, ka dažādās prasības, kā arī mainīgie tirgus apstākļi un politiski lēmumi ir padarījuši mazas kautuves ekonomiski nedzīvotspējīgas, tādēļ to kopējais skaits ir sarucis; mudina Komisiju un dalībvalstu vietējās iestādes vajadzības gadījumā atbalstīt un veicināt iespējas kaušanai saimniecībā, ekonomiski dzīvotspējīgas vietējās vai pārvietojamas kaušanas ierīces un gaļas pārstrādes iekārtas dalībvalstīs, lai dzīvnieki tiktu nokauti pēc iespējas tuvāk to audzēšanas vietai, turklāt tas arī palīdzētu saglabāt nodarbinātību lauku apvidos;”
2.daļa:“aicina Padomi un Komisiju izstrādāt stratēģiju virzībai uz reģionālāku lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas modeli, saskaņā ar kuru dzīvnieki piedzimtu, tiktu nobaroti un nokauti vienā un tajā pašā reģionā, kad vien tas praktiski iespējams, ņemot vērā ģeogrāfiskās atšķirības, nevis tiktu pārvadāti ārkārtīgi lielos attālumos;”
§ 68
1.daļa:“uzsver, ka dalībvalstīm ir jānodrošina pienācīgi organizēta dzīvnieku pārvadāšana, ņemot vērā laikapstākļus un pārvadāšanas veidu;”
2.daļa:“aicina dalībvalstis nodrošināt, ka pārvadājumu žurnāli un pārvadājumu maršruti tiek apstiprināti tikai tad, ja saskaņā ar laika prognozi visā pārvadājuma laikā gaisa temperatūra nebūs augstāka par 30 grādiem pēc Celsija;”
§ 69
1.daļa:“uzsver — ja dzīvniekus nepieciešams izkraut uz 24 stundu atpūtas periodu trešās valstīs, organizatoram jānosaka vieta atpūtai ar aprīkojumu, kas līdzvērtīgs ES kontroles punkta aprīkojumam; aicina kompetentās iestādes regulāri pārbaudīt šo vietu aprīkojumu”
2.daļa:“un neapstiprināt pārvadājumu žurnālus, ja nav apstiprināts, ka ierosinātajā atpūtas vietā ir aprīkojums, kas ir līdzvērtīgs ES aprīkojumam;”
Verts/ALE:
Grozījums Nr. 4
1.daļa:“uzsver, ka ir svarīgi nošķirt dzīvnieku pārvadāšanas uzņēmumu atbildību no lauksaimnieku atbildības, jo atbildība par dzīvnieku pārvadāšanas radītajām problēmām būtu jāuzņemas uzņēmumiem, nevis lauksaimniekiem;”
2.daļa:“atgādina, ka lauksaimnieki ir visvairāk ieinteresēti dzīvnieku labturībā emocionālu iemeslu un pieķeršanās dēļ, kā arī ekonomisku apsvērumu dēļ;”
GUE/NGL:
§ 78
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “atzīst, ka trešās valstīs bieži ir pieprasījums pēc dzīviem dzīvniekiem, tomēr”
2.daļa:šie vārdi
Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 88
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “būtu jāattiecina divpusējie nolīgumi, lai mazinātu šīs atšķirības, un gadījumā, ja tas netiek panākts,”
2.daļa:šie vārdi

 19. Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību 

Ziņojums: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
aiz § 21GUE/NGL-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+492, 33, 17

 20. Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana 

Ziņojums: György Schöpflin (A8-0055/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 16§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-251, 254, 4
§ 17§sākotnējais tekstsbd
1/EB+405, 80, 9
2/EB+279, 219, 20
§ 221GUE/NGLPS-147, 363, 8
§ 28§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+422, 21, 64
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:grozījums Nr. 1
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ALDE:§§ 16, 17
Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 16
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Parlamentā izveidojot specializētu vienību, kas veiktu aktuālo horizontālo uzraudzību par šādu aģentūru pārvaldību, pamatojoties uz godīgu un abpusēju informācijas apmaiņu, sadarbību un vērtībām;”
2.daļa:šie vārdi
§ 17
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “ikgadējas”
2.daļa:šis vārds
§ 28
1.daļa:“ar bažām norāda, ka dažas administratīvās prasības ir nesamērīgas attiecībā uz aģentūrām, kas nav pārāk lielas;”
2.daļa:“sagaida, ka Komisija un Padome nodrošinās piemērojamo administratīvo prasību samērīgumu ar visu aģentūru finanšu resursiem un cilvēkresursiem;”
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika