Kazalo 
Zapisnik
PDF 157kWORD 44k
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva 

Predlogi resolucij: B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0107/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 91revGUE/NGL-
§ 102GUE/NGL-
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0107/2019Verts/ALE
B8-0108/2019PPE
B8-0109/2019S&D
B8-0112/2019GUE/NGL
B8-0114/2019ALDE
B8-0117/2019ECR

 2. Zimbabve 

Predlogi resolucij:B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0110/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
po § 81Verts/ALE+
po § 147ENFPG-70, 481, 14
8-
9PG-67, 483, 22
10PG-51, 502, 28
11-
po navedbi sklicevanja 122ENF-
uvodna izjava B3ENF-
po uvodni izjavi F4ENF-
po uvodni izjavi U5ENF-
6-
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0110/2019ECR
B8-0118/2019Verts/ALE
B8-0119/2019S&D
B8-0120/2019ALDE
B8-0122/2019GUE/NGL
B8-0124/2019EFDD
B8-0125/2019PPE
Zahteve za poimensko glasovanje
ENF:predlogi sprememb 7, 9, 10

 3. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji 

Predlogi resolucij:B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0111/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 27§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+338, 239, 19
§ 28§originalno besedilopo delih
1/PG+456, 99, 38
2/PG+329, 227, 31
3/PG+480, 86, 30
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+517, 10, 70
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0111/2019ECR
B8-0113/2019Verts/ALE
B8-0115/2019S&D
B8-0116/2019EFDD
B8-0121/2019GUE/NGL
B8-0123/2019ALDE
B8-0126/2019PPE
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:končno glasovanje RC-B8-0111/2019
ECR:§§ 27 (2. del), 28
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:§ 28
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 28
1.del:„ponovno poziva Svet, naj sprejme skupno stališče, da bi se uvedel embargo EU na prodajo orožja Saudovi Arabiji in da bi se spoštovalo Skupno stališče 2008/944/SZVP; poziva k embargu za izvoz sistemov za nadzor in drugega blaga z dvojno rabo, ki se utegnejo v Saudovi Arabiji uporabiti za zatiranje prebivalstva, tudi zagovornic človekovih pravic; je zaskrbljen zaradi uporabe orožja in tehnologije za kibernetski nadzor, ki ga izvajajo oblasti Saudove Arabije;“
2.del:„opozarja države članice, da je nadaljnje trgovanje z orožjem s Saudovo Arabijo v nasprotju s skupnim stališčem EU glede izvoza orožja;“
3.del:„poziva Evropsko službo za zunanje delovanje naj predlaga, Svet pa naj sprejme omejevalne ukrepe proti Saudovi Arabiji, vključno z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo izdajanja vizumov, kot odziv na kršitve človekovih pravic;“
ECR:
§ 27
1.del:„poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj zagotovijo popolno izvajanje smernic EU v zvezi z zagovorniki človekovih pravic in razširijo svojo zaščito in podporo zagovornikom človekovih pravic, zlasti ženskam;“
2.del:„poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj poroča o sedanjem stanju vojaškega in varnostnega sodelovanja držav članic EU s savdskimi oblastmi;“

 4. Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru ***I 

Poročilo: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+489, 55, 62

 5. Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo * 

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+555, 29, 20

 6. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I 

Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
zaključek prve obravnave+

 7. Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I 

Poročilo: Franck Proust (A8-0198/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum89odborPG+500, 49, 56
Izjava Komisije90odbor+

 8. Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I 

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum90odborPG+536, 53, 17
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo90UDodbor
predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih2
4-26
28-45
47-86
88-89
odbor
člen 1, § 1, alinea 190UDodbor
27odbor
93ENF
člen 1, § 2, po točki c94ENF
člen 1, § 395DENF
člen 2, § 1, točka o46odbor
90UDodbor
96ENF
priloga I, § 1, alinea 3, točka k90UDDodbor
87odbor
97ENF
uvodna izjava 290UDodbor
1odbor
91ENF
uvodna izjava 590UDDodbor
3odborPG
92ENFPG
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
ENF:predloga sprememb 3, 92

 9. Vzajemno priznavanje blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I 

Poročilo: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum82odborPG+540, 52, 9

 10. Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I 

Poročilo: Eva Maydell (A8-0360/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum2odborPG+532, 22, 55

 11. Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I 

Poročilo: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije79=
84=
več kot 38 poslancevPG-266, 331, 5
Osnutek zakonodajnega akta
predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1
4-6
8-17
19-29
31-57
59-70
72-76
odbor+
predlogi sprememb pristojnega odbora – ločeno glasovanje71odborloč./EG-297, 299, 4
člen 1, alinea 1, točka 2, podtočka b
Uredba (ES) št. 1073/2009
člen 2, alinea 1, točka b, točka 7
83DS&DEG+304, 296, 2
člen 1, alinea 1, točka 3
Uredba (ES) št. 1073/2009
člen 3 a, § 1, alinea 1
89GUE/NGL-
18odbor+
člen 1, alinea 1, točka 6
Uredba (ES) št. 1073/2009
člen 5 a, § 2, alinea 2
30odborEG+472, 132, 1
80več kot 38 poslancevPG
člen 1, § 1, točka 10
Uredba (ES) št. 1073/2009
člen 8 c, § 2, alinea 2, po točki c
82več kot 38 poslancevPG-244, 350, 11
58odbor+
člen 1, § 1, točka 10
Uredba (ES) št. 1073/2009
člen 8 d, § 5
81več kot 38 poslancevPG-262, 328, 11
člen 1, § 1, točka 21
Uredba (ES) št. 1073/2009
člen 28, § 5
78Verts/ALEPG-202, 376, 27
uvodna izjava 285DGUE/NGL-
2odbor+
po uvodni izjavi 286GUE/NGLPG-213, 389, 9
uvodna izjava 387GUE/NGL-
3odbor+
po uvodni izjavi 677Verts/ALEPG-208, 395, 7
uvodna izjava 888GUE/NGL-
7odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+354, 246, 8
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predlogi sprememb 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84
več kot 38 poslancev:predlogi sprememb 79, 80, 81, 82
GUE/NGL:predlog spremembe 86
Zahteve za ločeno glasovanje
S&D:predlog spremembe 71

 12. Sprememba Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I 

Poročilo: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-8odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+540, 13, 53

 13. Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile 

Predlogi resolucij: B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0103/2019
(PPE, ECR, ALDE)
po § 211GUE/NGLPG-207, 354, 45
29Verts/ALEEG+424, 161, 14
§ 312GUE/NGLPG+350, 240, 14
§ 430Verts/ALE-
13GUE/NGLPG+337, 242, 21
§originalno besediloloč.
po § 414GUE/NGLPG+560, 14, 18
15GUE/NGLPG-142, 432, 22
32Verts/ALEEG-132, 469, 4
16GUE/NGLPG-243, 349, 7
33Verts/ALEPG-214, 347, 38
17GUE/NGLPG-205, 354, 33
31Verts/ALE-
po § 52S&D+
3S&D-
4S&D-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
po § 65ECR+
20=
34=
GUE/NGL
Verts/ALE
PG-254, 339, 10
21=
35=
GUE/NGL
Verts/ALE
PG-198, 380, 27
uvodna izjava J22DVerts/ALEPG-70, 515, 8
uvodna izjava K6DGUE/NGLPG-114, 481, 9
uvodna izjava L23DVerts/ALEPG-99, 501, 7
po uvodni izjavi L9=
1=
GUE/NGL
S&D
PG-283, 306, 17
24Verts/ALEPG-116, 435, 35
25Verts/ALEPG-140, 410, 51
26Verts/ALEPG-134, 440, 26
27Verts/ALEPG-150, 423, 31
28Verts/ALEPG-140, 424, 36
7GUE/NGLPG+485, 48, 67
8GUE/NGLPG+406, 110, 89
10GUE/NGLPG-178, 396, 23
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+438, 78, 87
Skupni predlog resolucije RC-B8-0104/2019
(S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 10§originalno besedilopo delih
1
2
§ 14§originalno besedilopo delih
1
2
po § 166Verts/ALE
po uvodni izjavi H1Verts/ALE
2Verts/ALE
3Verts/ALE
4Verts/ALE
5Verts/ALE
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)PG
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0104/2019Verts/ALE
B8-0105/2019S&D
B8-0106/2019GUE/NGL
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:B8-0103/2019 – predlogi sprememb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21; končno glasovanje
RC-B8-0104/2019 – končno glasovanje
PPE:B8-0103/2019 – predlogi sprememb 6, 22, 23
Verts/ALE:predlogi sprememb 24, 25, 26, 27, 28, 33
Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL:B8-0103/2019 – § 4
Zahteve za glasovanje po delih
RC-B8-0104/2019
S&D:
§ 14
1.del:„pozdravlja odločitev nekaterih držav članic in njihovih regij, da začasno ali stalno prepovejo nekatere vrste manj smrtonosnega orožja;“
2.del:„poziva k prepovedi uporabe nekaterih vrst manj smrtonosnega orožja in naprav, ki vključujejo na primer metalce nesmrtonosnih kinetičnih izstrelkov, granate z gumijastimi naboji in granate s solzivcem za takojšnjo uporabo;“
GUE/NGL:
§ 10
1.del:„spodbuja uslužbence organov pregona držav članic, naj dejavno sodelujejo v usposabljanju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) o ohranjanju javnega reda; spodbuja države članice, naj izmenjujejo dobro prakso v zvezi s tem;“
2.del:„poziva jih, naj spodbujajo stalno usposabljanje policijskih sil v zvezi z nacionalnim in mednarodnim pravom o človekovih pravicah;“

 14. Pravice interseksualnih oseb 

Predlogi resolucij: B8-0101/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0101/2019
(odbor LIBE)
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)+

 15. Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) 

Predlogi resolucij: B8-0127/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0127/2019
(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
po § 22ENFPG-54, 496, 36
po § 81GUE/NGL, Verts/ALE, S&DEG+343, 208, 31
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Zahteve za poimensko glasovanje
ENF:predlog spremembe 2
Razno:
Pascal Durand (skupina Verts/ALE) in Tanja Fajon (skupina S&D) sta tudi podpisnika predloga resolucije B8-0127/2019.

 16. Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU 

Predlogi resolucij: B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0128/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 3§originalno besediloloč.+
§ 43GUE/NGL-
po § 75GUE/NGL-
§ 94GUE/NGLEG-269, 314, 10
po uvodni izjavi C1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0128/2019ECR
B8-0129/2019S&D
B8-0130/2019PPE
B8-0131/2019GUE/NGL
B8-0132/2019ALDE
B8-0133/2019Verts/ALE
Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL:§ 3

 17. NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh 

Predlogi resolucij: B8-0079/2019

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0079/2019
(odbor TRAN)
§ 8§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+487, 109, 4
§ 10§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+483, 93, 20
3/PG+484, 88, 25
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: § 2 (2. del), § 10 (2. in 3. del)
Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 8
1.del:vse besedilo brez besed „prilagoditvi, nadgradnji“
2.del:ti besedi
§ 10
1.del:vse besedilo brez besed „Ren-Alpe“ in „Ren-Donava“
2.del:„Ren-Alpe“
3.del:„Ren-Donava“

 18. Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU 

Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
po § 217GUE/NGL, Verts/ALE, EFDDPG+316, 251, 25
§ 18§originalno besediloloč./EG+353, 219, 17
po § 184PPEpo delih
1/PG+523, 45, 24
2/PG+349, 212, 32
po § 1918revGUE/NGL, Verts/ALE, EFDDPG+321, 256, 17
§ 23§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+348, 239, 10
§ 24§originalno besediloPG+575, 8, 2
§ 388EFDDEG-242, 322, 25
§ 41§originalno besediloPG+337, 224, 33
po § 4119GUE/NGLPG-144, 357, 93
13Verts/ALEPG+394, 160, 32
§ 435PPEPG+393, 150, 44
9=
20=
EFDD
GUE/NGL, Verts/ALE
PG-273, 285, 27
§ 4411ENFPG-82, 446, 60
§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+379, 203, 2
po § 4414Verts/ALEPG-220, 342, 19
§ 496PPEPG-278, 293, 7
§ 59§originalno besediloloč./EG+300, 270, 5
§ 61§originalno besediloPG+338, 172, 65
§ 68§originalno besedilopo delih
1/PG+558, 13, 7
2/PG-269, 297, 9
po § 6821GUE/NGL, EFDDPG-151, 394, 31
§ 69§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+313, 246, 5
§ 76§originalno besediloloč.+
§ 787PPEPG+283, 254, 39
12ENFPG-99, 407, 61
§originalno besedilopo delih
1
2
po § 7810EFDDEG+303, 264, 5
§ 79§originalno besediloPG+522, 37, 7
§ 88§originalno besedilopo delih
1/PG+333, 219, 17
2/PG+304, 257, 13
po § 8822GUE/NGLPG-108, 399, 56
15Verts/ALEPG-226, 329, 12
po uvodni izjavi B16GUE/NGL, Verts/ALE, EFDDPG+320, 222, 19
uvodna izjava H1PPEPG-257, 293, 18
uvodna izjava U2PPEPG-258, 292, 14
uvodna izjava W3PPEEG+361, 135, 64
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+411, 43, 110
Zahteve za poimensko glasovanje
PPE:predlog spremembe 4, § 88
ENF:predlogi sprememb 11, 12; §§ 24, 41, 61, 68, 79
Verts/ALE:predlogi sprememb 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18
GUE/NGL:predlogi sprememb 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§§ 18, 41, 59, 76, 88
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 23
1.del:vse besedilo brez besed „vključno z dostopom javnosti do informacij, zbranih s sistemom TRACES;“
2.del:te besede
§ 44
1.del:„ugotavlja, da so zaradi številnih zahtev ter spreminjajočih se tržnih razmer in odločitev, kar zadeva politike, majhne klavnice postale gospodarsko nedonosne, kar je povzročilo skupno zmanjšanje njihovega števila; poziva Komisijo in lokalne organe v državah članicah, naj po potrebi podpirajo in spodbujajo možnosti za zakol na kmetiji, gospodarsko donosne lokalne ali mobilne klavnice ter obrate za predelavo mesa v državah članicah, da bi živali zaklali čim bližje kraju reje, kar bi obenem omogočilo ohranjanje delovnih mest na podeželju;“
2.del:„poziva Svet in Komisijo, naj razvijeta strategijo za prehod na bolj regionalen model živinoreje, kjer se živali skotijo, pitajo in zakoljejo v isti regiji, kjer je to ob upoštevanju geografskih razlik izvedljivo, namesto da se prevažajo na zelo dolge razdalje;“
§ 68
1.del:„poudarja, da morajo države članice zagotoviti ustrezno organiziran prevoz živali, ob upoštevanju vremenskih razmer in vrste prevoza;“
2.del:„poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo dnevniki vožnje in načrti prevoza odobreni le, če v vremenski napovedi med celotnim trajanjem prevoza ni napovedanih več kot 30 stopinj Celzija;“
§ 69
1.del:„poudarja, da mora organizator, kadar je treba živali raztovoriti v tretji državi zaradi 24-urnega počitka, določiti prostor za počitek z objekti, ki so enakovredni objektom kontrolne točke EU; poziva pristojne organe, naj redno pregledujejo te objekte“
2.del:„in naj ne potrdijo dnevnikov vožnje, če ni potrjeno, da ima predlagani kraj počitka objekte, enakovredne objektom EU;“
Verts/ALE:
predlog spremembe 4
1.del:„poudarja, da je pomembno razlikovati med odgovornostjo podjetij za prevoz živali in odgovornostjo kmetov, saj bi morala za težave, ki nastanejo pri prevozu živali, odgovarjati podjetja, ne pa kmetje;“
2.del:„opozarja, da so kmetje najbolj zainteresirani za dobrobit živali iz čustvenih razlogov in navezanosti, pa tudi iz ekonomskih razlogov;“
GUE/NGL:
§ 78
1.del:vse besedilo brez besed „ob priznavanju, da je povpraševanje v tretjih državah pogosto po živih živalih,“
2.del:te besede
Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 88
1.del:vse besedilo brez besed „sklepati dvostranske sporazume, da bi premostili razlike“ ter „v nasprotnem primeru pa bi morali tovrstne prevoze“
2.del:te besede

 19. Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja 

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
po § 21GUE/NGL-
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)PG+492, 33, 17

 20. Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami 

Poročilo: György Schöpflin (A8-0055/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 16§originalno besedilopo delih
1+
2/EG-251, 254, 4
§ 17§originalno besedilopo delih
1/EG+405, 80, 9
2/EG+279, 219, 20
§ 221GUE/NGLPG-147, 363, 8
§ 28§originalno besedilopo delih
1+
2+
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)PG+422, 21, 64
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlog spremembe 1
Zahteve za ločeno glasovanje
ALDE:§§ 16 , 17
Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 16
1.del:vse besedilo brez besed „z ustanovitvijo specializirane enote v Parlamentu, ki bi bila zadolžena za stalni horizontalni nadzor upravljanja teh agencij, ki bi temeljil na lojalni in vzajemni izmenjavi informacij, sodelovanju in vrednotah;“
2.del:te besede
§ 17
1.del:vse besedilo brez besede „letno“
2.del:ta beseda
§ 28
1.del:„z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so nekatere upravne zahteve nesorazmerne za agencije, ki še niso dosegle določene velikosti;“
2.del:„pričakuje, da bosta Komisija in Svet zagotovila, da so veljavne upravne zahteve sorazmerne s finančnimi in človeškimi viri vseh agencij;“
Zadnja posodobitev: 8. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov