Index 
Jegyzőkönyv
PDF 304kWORD 83k
2019. február 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)
 3.A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 6.Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme (vita)
 7.A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  8.1.A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye
  8.2.Zimbabwe
  8.3.A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők
 9.Az ülés folytatása
 10.Szavazások órája
  10.1.A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye (szavazás)
  10.2.Zimbabwe (szavazás)
  10.3.A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (szavazás)
  10.4.A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus ***I (szavazás)
  10.5.Az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás * (szavazás)
  10.6.Egészségügyi technológiaértékelés ***I (szavazás)
  10.7.Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I (szavazás)
  10.8.Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése ***I (szavazás)
  10.9.A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I (szavazás)
  10.10.Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak ***I (szavazás)
  10.11.Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai ***I (szavazás)
  10.12.Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvnek, valamint az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosítása ***I (szavazás)
  10.13.A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (szavazás)
  10.14.Az interszexuális személyek jogai (szavazás)
  10.15.Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2024) (szavazás)
  10.16.Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (szavazás)
  10.17.NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (szavazás)
  10.18.Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme (szavazás)
  10.19.A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén (szavazás)
  10.20.A decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtása (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Petíciók
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 17.Nagyobb interpellációk (vita)
 18.Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (vita)
 19.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülésnapok időpontja
 21.Az ülés berekesztése
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)

Az elnök bejelenti, hogy a 2019. február 12-i, keddi jegyzőkönyvben (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 2. pont ) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozat kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

A(z) LIBE bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


3. A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (2019/2569(RSP)))

A vita időpontja: 2019. február 11. (2019.2.11-i jegyzőkönyv, 18. pont))

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Innocenzo Leontini, az ECR képviselőcsoport nevében, és Gérard Deprez az ALDE képviselőcsoport nevében, a békés tiltakozáshoz való jogról és az erőszak arányos mértékű alkalmazásáról (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a békés tiltakozáshoz való jogról és az erőszak arányos mértékű alkalmazásáról (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann és Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, a békés tiltakozáshoz való jogról és az erőszak arányos mértékű alkalmazásáról (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a békés tiltakozáshoz való jogról és az erőszak arányos mértékű alkalmazásáról (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.13. pont.


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők (az eljárási szabályzat 133. cikke):

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az iskoláztatási költségek tekintetében a háztartások számára nyújtandó támogatások bevezetéséről (B8-0072/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Innocenzo Leontini. Állásfoglalási indítvány egy, az európai identitás és kultúra előmozdításáért felelős európai ügynökség létrehozásáról (B8-0077/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány az európai normáknak nem megfelelő gabonafélék tömeges behozataláról (B8-0078/2019)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI


5. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- AZ Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: ECON, ENVI, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozása (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: AFET, DEVE, BUDG, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme (vita)

Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról [2018/2110(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann előterjeszti a jelentést.

Felszólal Karin Kadenbach (az ENVI bizottság véleményének előadója) és Keith Taylor (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal Ángela Vallina (a PETI bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Thomas Waitz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, független, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz és Karima Delli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová és Daniel Buda.

Felszólal Vytenis Povilas Andriukaitis és Jørn Dohrmann.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.18. pont .


7. A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén (vita)

Jelentés a belső piac versenyképességének erősítéséről az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén [2018/2109(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal Nicola Danti (az INTA bizottság véleményének előadója), Adam Szejnfeld, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Charles Tannock, Andreas Schwab és Anneleen Van Bossuyt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser és Maria Grapini.

Felszólal: Cecilia Malmström.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Virginie Rozière.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.19. pont .


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


8.1. A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye

Állásfoglalási indítványok: B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 és B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake és Charles Tannock előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Pavel Svoboda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák és Carlos Iturgaiz.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


8.2. Zimbabwe

Állásfoglalási indítványok: B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 és B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao és Elmar Brok előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi és Stanislav Polčák.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


8.3. A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők

Állásfoglalási indítványok: B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 és B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake és Michaela Šojdrová előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jill Seymour, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria és Stanislav Polčák.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

(Az ülést 11.48-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.

°
° ° °

Felszólal: Nuno Melo.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


10.1. A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 és B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0107/2019

(amely a B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 és B8-0117/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0115)

(A B8-0112/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.2. Zimbabwe (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 és B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0110/2019

(amely a B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 és B8-0125/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Aleksander Gabelic, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini et Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0116)

(A B8-0122/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.3. A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 és B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0111/2019

(amely a B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 és B8-0126/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rosa D’Amato, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0117)


10.4. A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0118)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.5. Az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás * (szavazás)

Jelentés az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSIHATÁROZAT-TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0119)


10.6. Egészségügyi technológiaértékelés ***I (szavazás)

Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0120)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.7. Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0121)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.8. Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése ***I (szavazás)

Jelentés az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0122)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Bill Etheridge, a szavazás előtt, és Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a szavazás előtt, az ideiglenes megállapodásról, kérve, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően. A Parlament elutasítja a kérelmet.


10.9. A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I (szavazás)

Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0123)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.10. Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak ***I (szavazás)

Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0124)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Eva Maydell, a szavazás előtt.


10.11. Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai ***I (szavazás)

Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0125)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.12. Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvnek, valamint az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságról szóló, az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0126)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.13. A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (2019/25602(RSP))

A vita időpontja: 2019. február 11. (2019.2.11-i jegyzőkönyv, 18. pont).

Állásfoglalási indítványok: B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 és B8-0106/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B8-0103/2019

Elfogadva. (P8_TA(2019)0127)

Az RC-B8-0104/2019 (amely a B8-0104/2019, B8-0105/2019 és B8-0106/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép) közös állásfoglalási indítványra irányuló javaslat tárgytalan.


10.14. Az interszexuális személyek jogai (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 12. (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján Claude Moraes nyújtott be állásfoglalási indítványt, a LIBE bizottság nevében, az interszexuális személyek jogairól (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0128)


10.15. Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2024) (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 12 (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján a következő képviselők által: Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea és Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövőjéről (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0129)


10.16. Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 és B8-0133/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0128/2019

(amely a B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 és B8-0133/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam és Eduard Kukan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano és Victor Boştinaru, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes és Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0130)

(A B8-0131/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.17. NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0079/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0131)


10.18. Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme (szavazás)

Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról [2018/2110(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0132)


10.19. A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén (szavazás)

Jelentés a belső piac versenyképességének erősítéséről az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén [2018/2109(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0133)


10.20. A decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtása (szavazás)

Jelentés a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról [2018/2114(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0134)

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2019. február 13., szerda)

Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai UnióbanB8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki és Daniel Hannan

A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiáiB8-0097/2019
Urszula Krupa

A kannabisz gyógyászati célokra való használataB8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz és Anna Záborská

(Szavazások órája: 2019. február 14., csütörtök)

Roberts Zīle-jelentés – A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazásaB8-0103/2019
Monica Macovei és Alex Mayer

Az interszexuális személyek jogaiB8-0101/2019
Mirosław Piotrowski és Branislav Škripek

Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2024) – B8-0127/2019
Ana Miranda és Mirosław Piotrowski

NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekébenB8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Jørn Dohrmann-jelentés – A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer és Jiří Pospíšil.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.12--kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


14. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2019. február 5.

(*) titkos név

(*) (1171/2018); (*) (1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (1173/2018); Marco Bava (1174/2018); (*) (1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (1176/2018); (*) (1177/2018); (*) (1178/2018); (*) (1179/2018); (*) (1180/2018); (*) (1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (1182/2018); (*) (1183/2018); (*) (1184/2018); Thomas Würth (1185/2018); Katarzyna Krella (1186/2018); (*) (1187/2018); (*) (1188/2018); (*) (1189/2018); Gregoire Servet (1190/2018); (*) (1191/2018); (*) (1192/2018); (*) (1193/2018); (*) (1194/2018); (*) (1195/2018); (*) (1196/2018); Thomas Mueller (1197/2018); (*) (1198/2018); (*) (1199/2018); (*) (1200/2018); Fernando Mínguez (0006/2019); Johannes Prescher (0007/2019); Kazimierz Tylenda (0008/2019); Sylwia Marynowicz (0009/2019); Athina Sougleri (0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (0011/2019); Landi Tosku (0012/2019); (*) (0013/2019); Alessandra Gattino (0014/2019); Gianluca Primi (0015/2019); Ahmet Mete (0016/2019); Paolo Chirichella (0017/2019); Eleonora Stancato (0018/2019); Tom Muirhead (0019/2019); Marco Bava (0020/2019); (*) (0021/2019); (*) (0022/2019); Mieczysław Zych (0023/2019); Lena Carazo Sánchez (0024/2019); Frédéric Turon (0025/2019); Iván Hontoria Traveria (0026/2019); Henk Rispens (0027/2019); (*) (0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (0029/2019); (*) (0030/2019); (*) (0031/2019); (*) (0032/2019); Kate Fielden (0033/2019); Alberto Cirio (0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (0035/2019); Dimitar Panayotov (0036/2019); Mariana Ilieva (0037/2019); (*) (0038/2019); (*) (0039/2019); (*) (0040/2019); György Csóti (0041/2019); (*) (0042/2019); (*) (0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (0044/2019); Peter Hellmann (0045/2019); (*) (0046/2019); (*) (0047/2019); (*) (0048/2019); Borja Monreal Gainza (0049/2019); Bogusław Wieczorek (0050/2019); Elitsa Vasileva (0051/2019); (*) (0052/2019); (*) (0053/2019); Sotírios Liánkas (0054/2019); Ibrahim Şerif (0055/2019); (*) (0056/2019); (*) (0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (0058/2019); (*) (0059/2019); Franz Gosch (0060/2019); Isabella Cavalletti (0061/2019); (*) (0062/2019); (*) (0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (0065/2019); Cristian Vig (0066/2019); Nuno Pereira (0067/2019); (*) (0068/2019); Gyunay Mehmed (0069/2019); Syed Shah (0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (0071/2019); Renato Lelli (0072/2019).

Az elnök az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2019. február 5-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, vagy jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén sem lakóhellyel, sem létesítő okirat szerinti székhellyel nem rendelkeznek.


15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. novemberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


17. Nagyobb interpellációk (vita)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita: (G-000008/2018), Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică és Dan Nica, a Bizottsághoz: VP/HR - Az iráni államhoz fűződő, az EU-ban elkövetett közelmúltbeli terrorista cselekmények (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki és Jozo Radoš.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


18. Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000138/2018), felteszi: Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (B8-0009/2019)

Eleonora Evi kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa és Jozo Radoš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angel Dzhambazki.

Felszólal: Karmenu Vella.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


19. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


20. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. március 11–2019. március 14.


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.55-kor berekesztik.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Igazoltan távol lévők:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Utolsó frissítés: 2020. október 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat