Indiċi 
Minuti
PDF 310kWORD 82k
Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)
 3.Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 6.Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (dibattitu)
 7.It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha (dibattitu)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  8.1.Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev
  8.2.Iż-Żimbabwe
  8.3.Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (votazzjoni)
  10.2.Iż-Żimbabwe (votazzjoni)
  10.3.Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (votazzjoni)
  10.4.Mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier ***I (votazzjoni)
  10.5.Abbozz ta' Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia * (votazzjoni)
  10.6.Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE ***I (votazzjoni)
  10.7.L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  10.8.L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni ***I (votazzjoni)
  10.9.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor ***I (votazzjoni)
  10.10.Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita ***I (votazzjoni)
  10.11.Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank ***I (votazzjoni)
  10.12.L-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija, minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  10.13.Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (votazzjoni)Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/25602(RSP))
  10.14.Id-drittijiet tal-persuni intersesswali (votazzjoni)
  10.15.Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023) (votazzjoni)
  10.16.Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (votazzjoni)
  10.17.NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (votazzjoni)
  10.18.Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (votazzjoni)
  10.19.It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha (votazzjoni)
  10.20.Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Petizzjonijiet
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 17.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 18.Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (dibattitu)
 19.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tlieta 12 ta' Frar 2019 (punt 2 tal-Minuti ta' 12.2.2019).

Il-Kumitat LIBE għalhekk seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/2569(RSP)))

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Frar 2019 (punt 18 tal-Minuti ta' 11.2.2019)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Roberta Metsola, f'isem il-grupp PPE, Innocenzo Leontini, f'isem il-grupp ECR, u Gérard Deprez f'isem il-grupp ALDE, dwar id-dritt għal protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot u Pascal Durand, f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar id-dritt għal protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann u Birgit Sippel, f'isem il-grupp S&D, dwar id-dritt għal protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar id-dritt għal protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


4. Dokumenti mressqa

Il-Membri ressqu d-dokumenti segwenti: (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' sussidji għall-familji għall-ispejjeż tal-iskola (B8-0072/2019)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Innocenzo Leontini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' Aġenzija Ewropea għall-promozzjoni tal-identità u l-kultura Ewropea (B8-0077/2019)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importazzjonijiet massivi ta' ċereali li mhumiex konformi mal-istandards Ewropej (B8-0078/2019)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI


5. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL
opinjoni: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: ECON, ENVI, IMCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: AFET, DEVE, BUDG, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE [2018/2110(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann ippreżenta r-rapport.

Interventi ta' Karin Kadenbach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI) u Keith Taylor (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ángela Vallina (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Sofia Ribeiro f'isem il-Grupp PPE, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Thomas Waitz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Sophie Montel Membru mhux affiljata, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz u Karima Delli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová u Daniel Buda.

Interventi ta' Vytenis Povilas Andriukaitis u Jørn Dohrmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.18 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


7. It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha (dibattitu)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha [2018/2109(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Nicola Danti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Adam Szejnfeld f'isem il-Grupp PPE, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock, Andreas Schwab u Anneleen Van Bossuyt.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser u Maria Grapini.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Intervent ta': Virginie Rozière.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.19 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 13.2.2019.)


8.1. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 u B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake u Charles Tannock ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta' Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, u Pavel Svoboda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák u Carlos Iturgaiz.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


8.2. Iż-Żimbabwe

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 u B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao u Elmar Brok ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta' Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, u Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


8.3. Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 u B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake u Michaela Šojdrová ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta' Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jill Seymour f'isem il-Grupp EFDD, Josef Weidenholzer u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal-Minuti ta' 14.2.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.48)


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.

Intervent ta': Nuno Melo.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


10.1. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 u B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0107/2019

(flok B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 u B8-0117/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0115)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0112/2019 iddekadiet.)


10.2. Iż-Żimbabwe (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 u B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0110/2019

(flok B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 u B8-0125/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Aleksander Gabelic, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek u Jan Zahradil, f'isem il-Grupp ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler u Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0116)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0122/2019 iddekadiet.)


10.3. Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 u B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0111/2019

(flok B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 u B8-0126/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras u Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rosa D’Amato, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0118)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.5. Abbozz ta' Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

L-ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0119)


10.6. Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0120)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.7. L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0121)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.8. L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni (riformulazzjoni) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0122)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Bill Etheridge, qabel il-votazzjoni, u Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, qabel il-vot dwar il-ftehim proviżorju, biex jitlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim provviżorju skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament irrifjuta t-talba.


10.9. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0123)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.10. Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 fir-rigward ta' ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0124)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Eva Maydell, qabel il-votazzjoni.


10.11. Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0125)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.12. L-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija, minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija [kif emendata mid-Direttiva 2018/XXX/UE] u r-Regolament (UE) 2018/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija], minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0126)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.13. Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/25602(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Frar 2019 (punt 18 tal-Minuti ta' 11.2.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 u B8-0106/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0103/2019

Adozzjoni (P8_TA(2019)0127)

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0104/2019 (li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0104/2019, B8-0105/2019 u B8-0106/2019) iddekadiet.)


10.14. Id-drittijiet tal-persuni intersesswali (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Frar 2019 (punt 23 tal-Minuti ta' 12.2.2019).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar id-drittijiet tal-persuni intersesswali (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0128)


10.15. Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023) (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Frar 2019 (punt 23 tal-Minuti ta' 12.2.2019).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, Daniele Viotti, f'isem il-Grupp S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea u Izaskun Bilbao Barandica, f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Patrick Le Hyaric, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0129)


10.16. Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 u B8-0133/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0128/2019

(flok B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 u B8-0133/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam u Eduard Kukan, f'isem il-Grupp PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano u Victor Boştinaru, f'isem il-Grupp S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes u Indrek Tarand, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0130)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0131/2019 iddekadiet.)


10.17. NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0079/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0131)


10.18. Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE [2018/2110(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0132)


10.19. It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha (votazzjoni)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha [2018/2109(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0133)


10.20. Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati [2018/2114(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0134)

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019)

Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki u Daniel Hannan

Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati - B8-0097/2019
Urszula Krupa

L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz u Anna Záborská

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 14 ta' Frar 2019)

Rapport Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza - B8-0103/2019
Monica Macovei u Alex Mayer

Id-drittijiet tal-persuni intersesswali - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski u Branislav Škripek

Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023) - B8-0127/2019
Ana Miranda u Mirosław Piotrowski

NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Rapport Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer u Jiří Pospíšil.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.12.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


14. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 5 ta' Frar 2019

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (n° 1171/2018); (*) (n° 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (n° 1173/2018); Marco Bava (n° 1174/2018); (*) (n° 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (n° 1176/2018); (*) (n° 1177/2018); (*) (n° 1178/2018); (*) (n° 1179/2018); (*) (n° 1180/2018); (*) (n° 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (n° 1182/2018); (*) (n° 1183/2018); (*) (n° 1184/2018); Thomas Würth (n° 1185/2018); Katarzyna Krella (n° 1186/2018); (*) (n° 1187/2018); (*) (n° 1188/2018); (*) (n° 1189/2018); Gregoire Servet (n° 1190/2018); (*) (n° 1191/2018); (*) (n° 1192/2018); (*) (n° 1193/2018); (*) (n° 1194/2018); (*) (n° 1195/2018); (*) (n° 1196/2018); Thomas Mueller (n° 1197/2018); (*) (n° 1198/2018); (*) (n° 1199/2018); (*) (n° 1200/2018); Fernando Mínguez (n° 0006/2019); Johannes Prescher (n° 0007/2019); Kazimierz Tylenda (n° 0008/2019); Sylwia Marynowicz (n° 0009/2019); Athina Sougleri (n° 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (n° 0011/2019); Landi Tosku (n° 0012/2019); (*) (n° 0013/2019); Alessandra Gattino (n° 0014/2019); Gianluca Primi (n° 0015/2019); Ahmet Mete (n° 0016/2019); Paolo Chirichella (n° 0017/2019); Eleonora Stancato (n° 0018/2019); Tom Muirhead (n° 0019/2019); Marco Bava (n° 0020/2019); (*) (n° 0021/2019); (*) (n° 0022/2019); Mieczysław Zych (n° 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (n° 0024/2019); Frédéric Turon (n° 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (n° 0026/2019); Henk Rispens (n° 0027/2019); (*) (n° 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (n° 0029/2019); (*) (n° 0030/2019); (*) (n° 0031/2019); (*) (n° 0032/2019); Kate Fielden (n° 0033/2019); Alberto Cirio (n° 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (n° 0035/2019); Dimitar Panayotov (n° 0036/2019); Mariana Ilieva (n° 0037/2019); (*) (n° 0038/2019); (*) (n° 0039/2019); (*) (n° 0040/2019); György Csóti (n° 0041/2019); (*) (n° 0042/2019); (*) (n° 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (n° 0044/2019); Peter Hellmann (n° 0045/2019); (*) (n° 0046/2019); (*) (n° 0047/2019); (*) (n° 0048/2019); Borja Monreal Gainza (n° 0049/2019); Bogusław Wieczorek (n° 0050/2019); Elitsa Vasileva (n° 0051/2019); (*) (n° 0052/2019); (*) (n° 0053/2019); Sotírios Liánkas (n° 0054/2019); Ibrahim Şerif (n° 0055/2019); (*) (n° 0056/2019); (*) (n° 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (n° 0058/2019); (*) (n° 0059/2019); Franz Gosch (n° 0060/2019); Isabella Cavalletti (n° 0061/2019); (*) (n° 0062/2019); (*) (n° 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (n° 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (n° 0065/2019); Cristian Vig (n° 0066/2019); Nuno Pereira (n° 0067/2019); (*) (n° 0068/2019); Gyunay Mehmed (n° 0069/2019); Syed Shah (n° 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (n° 0071/2019); Renato Lelli (n° 0072/2019).

Il-President, fid-data 5 ta' Frar 2019, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Novembru I u II 2018 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


17. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (G-000008/2018) de Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică u Dan Nica, lill-Kummissjoni: VP/HR - Attivitajiet reċenti ta' terroriżmu statali mill-Iran fl-UE (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta' Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, u Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Angel Dzhambazki u Jozo Radoš.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000138/2018) imressqa minn Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp u Eleonora Evi, f'isem il- Kumitat ENVI lill-Kummissjoni: Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd. (B8-0009/2019)

Eleonora Evi daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta' José Inácio Faria f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa u Jozo Radoš.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Angel Dzhambazki.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


19. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 11 ta' Marzu 2019 sad-data 14 ta' Marzu 2019.


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.55.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza