Index 
Proces-verbal
PDF 299kWORD 84k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 3.Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Decizii privind anumite documente
 6.Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (dezbatere)
 7.Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
8.1.Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită
 9.Reluarea ședinței
 10.Votare
  
10.1.Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev (vot)
  
10.2.Zimbabwe (vot)
  
10.3.Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (vot)
  
10.4.Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier ***I (vot)
  
10.5.Proiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia * (vot)
  
10.6.Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (vot)
  
10.7.Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I (vot)
  
10.8.Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I (vot)
  
10.9.Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I (vot)
  
10.10.Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I (vot)
  
10.11.Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I (vot)
  
10.12.Modificarea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)
  
10.13.Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (vot)
  
10.14.Drepturile persoanelor intersexuale (vot)
  
10.15.Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (vot)
  
10.16.Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (vot)
  
10.17.NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (vot)
  
10.18.Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (vot)
  
10.19.Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (vot)
  
10.20.Punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Petiții
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 17.Interpelări majore (dezbatere)
 18.O Europă care protejează: aer curat pentru toți (dezbatere)
 19.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale anunțată în procesul-verbal de marți 12 februarie 2019 (punctul 2 al PV din 12.2.2019).

Comisia LIBE a putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


3. Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (2019/2569(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 februarie 2019 (punctul 18 al PV din 11.2.2019)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Innocenzo Leontini, în numele Grupului ECR, și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann și Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Vot: punctul 10.13 al PV din 14.2.2019.


4. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de deputați (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unor alocații destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare (B8-0072/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Innocenzo Leontini. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unei Agenții europene pentru promovarea identității și a culturii europene (B8-0077/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la importurile masive de cereale care nu sunt conforme cu standardele europene (B8-0078/2019)

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AGRI


5. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Instituirea unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
aviz: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: ECON, ENVI, IMCO, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Instituirea Fondului pentru azil și migrație (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE
aviz: AFET, DEVE, BUDG, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
retrimis fond:AFCO
aviz: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (dezbatere)

Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE [2018/2110(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann și-a prezentat raportul.

Au intervenit Karin Kadenbach (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Keith Taylor (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Ángela Vallina (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Sofia Ribeiro, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Sophie Montel, neafiliată, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz și Karima Delli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová și Daniel Buda.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis și Jørn Dohrmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.18 al PV din 14.2.2019.


7. Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (dezbatere)

Raport referitor la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia [2018/2109(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Adam Szejnfeld, în numele Grupului PPE, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Andreas Schwab și Anneleen Van Bossuyt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser și Maria Grapini.

A intervenit Cecilia Malmström.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Virginie Rozière.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.19 al PV din 14.2.2019.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 13.2.2019.)


8.1. Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev

Propuneri de rezoluție B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 și B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake și Charles Tannock au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, și Pavel Svoboda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák și Carlos Iturgaiz.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Propuneri de rezoluție B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 și B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao și Elmar Brok au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, și Mario Borghezio, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi și Stanislav Polčák.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 14.2.2019.


8.3. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită

Propuneri de rezoluție B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 și B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake și Michaela Šojdrová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Josef Weidenholzer și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria și Stanislav Polčák.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 14.2.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.48 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.

A intervenit Nuno Melo.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


10.1. Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 și B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0107/2019

(care înlocuiește B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 și B8-0117/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0115)

(Propunerea de rezoluție B8-0112/2019 a devenit caducă.)


10.2. Zimbabwe (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 și B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0110/2019

(care înlocuiește B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 și B8-0125/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Aleksander Gabelic, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0116)

(Propunerea de rezoluție B8-0122/2019 a devenit caducă.)


10.3. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 și B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0111/2019

(care înlocuiește B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 și B8-0126/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rosa D’Amato, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0117)


10.4. Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0118)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.5. Proiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare îintre Eurojust și Georgia [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0119)


10.6. Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0120)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.7. Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0121)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.8. Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0122)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Bill Etheridge, înainte de votare, și Georg Mayer, în numele Grupului ENF, înainte de votarea acordului provizoriu, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse la vot înainte de acordul provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.Parlementul a respins cererea.


10.9. Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0123)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.10. Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0124)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Eva Maydell, înainte de votare.


10.11. Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0125)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.12. Modificarea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0126)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.13. Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (vot)

Declarație a Comisiei: Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (2019/25602(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 februarie 2019 (punctul 18 al PV din 11.2.2019).

Propuneri de rezoluție B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 și B8-0106/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0103/2019

Adoptat (P8_TA(2019)0127)

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0104/2019 (care înlocuiește propunerile de rezoluție B8-0104/2019, B8-0105/2019 și B8-0106/2019) este caducă.


10.14. Drepturile persoanelor intersexuale (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 februarie 2019 (punctul 23 al PV din 12.2.2019).

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la drepturile persoanelor intersexuale (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0128)


10.15. Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 februarie 2019 (punctul 23 al PV din 12.2.2019).

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0129)


10.16. Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 și B8-0133/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0128/2019

(care înlocuiește B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 și B8-0133/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, în numele Grupului EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0130)

(Propunerea de rezoluție B8-0131/2019 a devenit caducă.)


10.17. NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0079/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0131)


10.18. Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (vot)

Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE [2018/2110(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0132)


10.19. Consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (vot)

Raport referitor la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia [2018/2109(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0133)


10.20. Punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate [2018/2114(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0134)

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri, 13 februarie 2019)

Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki și Daniel Hannan

Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Utilizarea canabisului în scopuri medicale - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz și Anna Záborská

(Vot joi, 14 februarie 2019)

Raport Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței - B8-0103/2019
Monica Macovei și Alex Mayer

Drepturile persoanelor intersexuale - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski și Branislav Škripek

Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda și Mirosław Piotrowski

NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Raport Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer și Jiří Pospíšil.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.12.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


14. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

5 februarie 2019

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1171/2018); (*) (nr. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1173/2018); Marco Bava (nr. 1174/2018); (*) (nr. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr. 1176/2018); (*) (nr. 1177/2018); (*) (nr. 1178/2018); (*) (nr. 1179/2018); (*) (nr. 1180/2018); (*) (nr. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (nr. 1182/2018); (*) (nr. 1183/2018); (*) (nr. 1184/2018); Thomas Würth (nr. 1185/2018); Katarzyna Krella (nr. 1186/2018); (*) (nr. 1187/2018); (*) (nr. 1188/2018); (*) (nr. 1189/2018); Gregoire Servet (nr. 1190/2018); (*) (nr. 1191/2018); (*) (nr. 1192/2018); (*) (nr. 1193/2018); (*) (nr. 1194/2018); (*) (nr. 1195/2018); (*) (nr. 1196/2018); Thomas Mueller (nr. 1197/2018); (*) (nr. 1198/2018); (*) (nr. 1199/2018); (*) (nr. 1200/2018); Fernando Mínguez (nr. 0006/2019); Johannes Prescher (nr. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr. 0009/2019); Athina Sougleri (nr. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nr. 0011/2019); Landi Tosku (nr. 0012/2019); (*) (nr. 0013/2019); Alessandra Gattino (nr. 0014/2019); Gianluca Primi (nr. 0015/2019); Ahmet Mete (nr. 0016/2019); Paolo Chirichella (nr. 0017/2019); Eleonora Stancato (nr. 0018/2019); Tom Muirhead (nr. 0019/2019); Marco Bava (nr. 0020/2019); (*) (nr. 0021/2019); (*) (nr. 0022/2019); Mieczysław Zych (nr. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr. 0024/2019); Frédéric Turon (nr. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr. 0026/2019); Henk Rispens (nr. 0027/2019); (*) (nr. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr. 0029/2019); (*) (nr. 0030/2019); (*) (nr. 0031/2019); (*) (nr. 0032/2019); Kate Fielden (nr. 0033/2019); Alberto Cirio (nr. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr. 0036/2019); Mariana Ilieva (nr. 0037/2019); (*) (nr. 0038/2019); (*) (nr. 0039/2019); (*) (nr. 0040/2019); György Csóti (nr. 0041/2019); (*) (nr. 0042/2019); (*) (nr. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr. 0044/2019); Peter Hellmann (nr. 0045/2019); (*) (nr. 0046/2019); (*) (nr. 0047/2019); (*) (nr. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr. 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr. 0051/2019); (*) (nr. 0052/2019); (*) (nr. 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr. 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr. 0055/2019); (*) (nr. 0056/2019); (*) (nr. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr. 0058/2019); (*) (nr. 0059/2019); Franz Gosch (nr. 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr. 0061/2019); (*) (nr. 0062/2019); (*) (nr. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr. 0065/2019); Cristian Vig (nr. 0066/2019); Nuno Pereira (nr. 0067/2019); (*) (nr. 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr. 0069/2019); Syed Shah (nr. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr. 0071/2019); Renato Lelli (nr. 0072/2019).

Președintele, în conformitate cu dispozițiile articolului 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis la 5 februarie 2019 comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune noiembrie I și II 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


17. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (G-000008/2018) de Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică și Dan Nica, Comisiei: VP/HR - Activitățile recente de terorism de stat ale Iranului în UE (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, și Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki și Jozo Radoš.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. O Europă care protejează: aer curat pentru toți (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000138/2018) adresată de Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp și Eleonora Evi, în numele ENVI, Comisiei: O Europă care oferă protecție: aer curat pentru toți (B8-0009/2019)

Eleonora Evi a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa și Jozo Radoš.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Angel Dzhambazki.

A intervenit Karmenu Vella.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


19. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 192, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


20. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 11 martie 2019 și 14 martie 2019.


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.55.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Ultima actualizare: 13 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate