Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

6. Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή

Κατά τη συνεδρίασή της, της 4ης Μαρτίου 2019, η Επιτροπή JURI προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κανονισμού, τη συμβατότητα με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 της προσωρινής αποστολής που ανέθεσε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας στον Alain Lamassoure, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη όσον αφορά την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Η Επιτροπή JURI έκρινε ότι η αποστολή ήταν σε συμμόρφωση με την Πράξη.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου