Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

7. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 171 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka AFCO-valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Jos tarkistettu tai muu esitys oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi ei saa valiokunnassa annettujen äänten enemmistöä, valiokunta ehdottaa parlamentille esityksen hylkäämistä.

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24 tunnin kuluessa tulkinnasta annetusta ilmoituksesta, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentissa.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö