Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. március 11., Hétfő - Strasbourg

8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti az illetékes bizottság arra vonatkozó döntését, hogy az alábbi jelentés alapján intézményközi tárgyalásokat kezd (az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően ):

—   IMCO bizottság: Javaslat a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Előadó: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatot.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Utolsó frissítés: 2019. július 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat