Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - Strasbūras

8. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Pirmininkas pranešė apie kompetetingo komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiuo pranešimu (pagal DTT 69c straipsnio 1 pastraipą):

—   IMCO komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Pranešėja:Pranešėja: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Pagal DTT 69c straipsnio 2 pastraipą ne vėliau kaip iki dienos, kurią apie tokį sprendimą pranešama Parlamentui, pabaigos ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali raštu paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika