Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts - Strasbūra

8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par atbildīgās komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu ziņojumu (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

—   IMCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Referente: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu politiskā grupa vai grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmums par sarunu sākšanu tiktu izvirzīts balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika