Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował o decyzji komisji przedmiotowo właściwej o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego sprawozdania (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja IMCO: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Sprawozdawczyni: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu, posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg, mogą złożyć, przed północą dnia jutrzejszego, pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie przez Parlament nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności