Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

9. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—   Suositus päätökseksi työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella 13. helmikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin parlamentissa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö