Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - Strasbourg

9. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

—   Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/522 în ceea ce privește excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Recomandarea de decizie de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

În cazul în care recomandările nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus prevăzut în termen de douăzeci și patru de ore, după anunțul în ședința plenară, aceastea se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul de internet al Parlamentului pe durata perioadei de sesiune în curs.

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate