Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - Strasbourg

10. Cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

Cererea Comisiei de aplicare a procedurii de urgență referitor la:

—   Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH

—   Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH

—   Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN. Raportor: Ismail Ertug

Parlamentul va lua o decizie privind aplicarea procedurii de urgență la începutul ședinței de mâine.

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate