Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   O-000001/2019 af John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas og Dominique Bilde, til Kommissionen: Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (B8-0016/2019).

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik